Meny
Sjå referanseprosjekt

GB Glas

Gå tilbake

Med utsikt mot verda

Glas skal gje utsyn, isolere, skape spennande fasadar og mykje anna. Nokre skal opnast. Andre skal lukkast. Og nokon skal berre verne mot kald nordavind på ein forblåst terrasse. Uansett, me leverer det du har behov for og rådgjer deg i forhold til form, farge, isolasjonsevne og materialkvalitet. Interiørglas og glasrekkverk leverer me sjølvsagt også. Hugs at GB har fagfolk som har arbeidd med dette i mange år. Difor håpar me du utfordrar oss til å finne den beste løysinga for deg!